De homofile og kirken

Det er så mange kloke menn som har uttalt seg om dette temaet i media over flere år.