• Står vi i fare for å gjøre energibransjen til en ny, subsidiert bransje på linje med jordbruket? spør artikkelforfatteren. FOTO: Jan Grytting

Grønne sertifikater er unyttige for klodens klima

Grønne sertifikater er ildrøde for vår samfunnsøkonomi og unyttige for klodens klima.