Lækjarar og samvittighet

La oss få behalde lækjarar med samvett og reservasjonsrett, vi har ikkje råd til å miste dei.