• Hva leken betyr for barns utvikling og læring er grundig dokumentert, og det er lett å få øye på i parken, skriver artikkelforfatterne. Her er Thomas Thorkildsen i aksjon i øvelsen "bowls" i forbindelse med en konkurranse i mars 2013. FOTO: ARKIV

Kan en skatepark inspirere skolen?

Ungdommer som ikke mestrer skolens snevre krav, henter fram en indre motivasjon og en evne til å regulere sin adferd mot et mål som få trodde var mulig.