• Den forrige regjeringen mente at en klageordning vil begrense Norges «nasjonale handlingsrom», skriver artikkelforfatteren. Men hvorfor skulle vi ønske handlingsrom til å bryte barns rettigheter? FOTO: Scanpix

Foregangsland eller bremsekloss?

Barns menneskerettigheter bør ha like høy status som de voksnes.