Køprising

Svar på Jørn Cruickshanks innlegg «Hva vi trenger?».