"God melodi på NRK P1"

Musikken på NRK P1 har endret seg litt det siste halve året etter påtrykk fra veldig mange "voksne" mennesker i landet.