Kunnskapsministeren lite troverdig

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens ønsker om å vedta endringer i privatskoleloven uten nærmere behandling i Stortinget forundrer Skolenes landsforbund og vi stiller spørsmål om det ikke lenger skal legges opp til en runde med brede høringer og påfølgende komitébehandling i Stortinget.