• Å gi barnehagebarn rett til barnehageplass i sitt nærmiljø, vil ha mange fordeler, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Rune Stensland

Rett til barnehageplass i sitt nærmiljø

Hvorfor skal ikke barnehagebarn ha de samme rettighetene som skolebarn har?