• Tall fra FNs miljøprogram viser at ca. én million sjøfugl og ca. 100.000 sjøpattedyr dør hvert år på grunn av inntak av plast eller ved at de sitter fast i plastgjenstander, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser plastavfall som er skylt i land i Kristiansand. FOTO: Espen Bierud

Marin katastrofe?

Livet i havet står ovenfor et helt nytt nivå av trusler. Antallet havlevende dyr er blitt redusert med hele 49 % fra 1970 til 2012 ifølge WWFs Living Blue Planet Report fra 2015.