Carter får prisen for sitt engasjement som internasjonal konfliktløser og sin mangeårige innsats for menneskerettigheter og demokratisering.Hans største politiske bragd er Camp David-avtalen fra 1978. Den har som kjent sikret varig fred mellom Egypt og Israel siden den ble inngått. Innsatsen gjorde at han ble nominert til fredsprisen samme år, men skjebnen ville det annerledes og Jimmy Carter mottar altså fredsprisen først nå — i en alder av 78 år. At han fortsatt er like engasjert, viste han under gårsdagens fredspristale, der han advarte mot å gå til krig for å forebygge krig. Uttalelsene er blitt tolket som en kritikk av USAs planer om å gå til krig mot Irak utenfor FN-systemet.James Earl Carter jr. har arbeidet for demokrati og menneskeverd gjennom det som, etter et langt liv som internasjonal toppolitiker, kanskje kan vurderes å være blant verdens mektigste nettverk. Og hans innsats har gitt resultater. At Jimmy Carter mottar årets fredspris, er høyst fortjent.