• Mike klima.jpg

Verdival 2013

Så langt har valkampen på Sørlandet handla om kor raskt vi kan bygge firefelts veg til Stavanger, og det er vel og bra. Men valet står om langt meir.