Nettverk med få resultater

Høyres trøst – og utfordring – er makten partiet etter alt å dømme får etter høstens valg.