Båter til øyene

Tilgangen til skjærgården er — eller burde i alle fall være - et viktig gode på Sørlandet.