• FEILAKTIG FORESKRIVNINGSPOLITIKK: Mange av dem som er avhengige av medikamenter har blitt det på grunn av feilaktig foreskrivningspolitikk innenfor helsevesenet, hevder artikkelforfatteren, og viser til en brukerundersøkelse i Tidsskrift for Den norske legeforening. FOTO: SCANPIX

Skal ikke medisinavhengige få behandling?

Som pårørende har jeg erfart hvor lite kompetanse det finnes i helsevesenet omkring medisinavhengighet.