• RUSHTIDSAVGIFTEN: Miljøvernministeren roste Kristiansand for sin tøffe linje i miljøpolitikken, da han var på besøk i august. Artikkelforfatteren mener at jo høyere avgiften settes, jo større blir gevinsten ved at bilistene flytter seg over til sykkel og buss eller velger andre tidspunkter. FOTO: ARKIV

Kan rushtidsavgiften faktisk hjelpe meg?

Dette er en måte å overføre markedsliberalistiske prinsipper over på vei og trafikk.