Urettferdige bomplasseringer

Hvorfor er det ikke like lang avstand til bommene på begge sidene av byen?