Rødgrønn svartmaling

De siste 50 årene er tre av fire gårdsbruk lagt ned. Uslands Ap har hatt makten i brorparten av disse årene.