• Spenning: Det er knyttet stor spenning til hva fagetatene foreslår for Nasjonal transportplan 2014 - 2023 i dag.

Store forventninger