• MANGE RAMMES: Mange barn tar hensyn til foreldrenes pressede økonomiske situasjon og kan slutte å formidle sine behov til foreldre, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Åserud, Lise

NAV og barnefattigdom

Å mangle tilgang til internett, det vil si ikke å kunne kommunisere med jevnaldrende ved hjelp av internett og mobil, er typiske eksempler på hva som kan være fattigdom i et av verdens rikeste land.