Mobbing i skulen

Dei som bryt reglane, mobbarane, får halde fram som elevar på skulen sin. Underleg, ikkje sant!