• LENGST BORT: Artikkelforfatteren ønsker at en ny E 39 gjennom Søgne legges lengst bort fra sentrum. Bildet viser dagens E 39, som krysser gjennom Lunde, og flere beboere langs Tangvall og Lunde frykter at en ny trasé for firefelts motorvei legges her. FOTO: ARKIV

E 39 – politikernes valg og vår framtid

Politikerne må si fra.