• SYMPATI: Jeg forstår godt de småbarnsforeldre som irriterer seg over egoistiske par som velger bort det å få barn til fordel for egne behov, skriver artikkelforfatteren. FOTO: SCANPIX

Barnløs egoisme?

Barnløse par oppfattes gjerne som en slags defekte familier, som mangler det aller vesentligste for å oppfylle den ideelle familienorm: barn. De egoistene som velger bort barn fordi de bare tenker på seg selv.