Kom dere på jobb, leger!

Det må bygges nytt, og det bør ligge i Lillesand.