Forvrengninger om forhud

Artikkelforfatteren mener at Omdal i sin Fripenn 16. juni tyr til en rekke fantasifulle og helt villedende påstander.