Ingeniører og språkfolk til nytte og unytte

Den som lærer seg et fremmedspråk, opplever også at språk åpner dører og gir et rikere og mer interessant liv.