Bitterhet med lang forhistorie

Ved landsmøtets begynnelse ønsket Dagrun Eriksen utsendingene «hjertelig, hjertelig, hjertelig velkommen». Velkomsten var åpenbart ikke ment på Hans Fredrik Grøvan.