Spør politikerne:

Vi trenger representanter på tinget — fra vårt fylke.