Tusenvis kan komme i jobb

Det viktigste for å styrke velferden er å ha flest mulig i arbeid.