KrF går inn for videreføring

Jeg og KrF går inn for videreføring av dagens sykelønnsordning.