• Artikkelforfatteren nevner Aquarama i Kristiansand som et eksempel på et OPS-prosjekt som er gjort mer kommersielt interessant for private aktører. FOTO: ARKIV

Er OPS svaret?

OPS er ikke kun en finansiell modell for raskere utbygging. Modellen kan være et smart verktøy for å oppnå effektivisering og mer fokus på levetidskostnader, drift og vedlikehold.