Behovet sett fra innsiden

I forkant av valget fikk vi servert sterke politiske signaler om at den norske kommunestrukturen vil komme til å forandres.