Rushtidsavgift - flere busser

For å imøtekomme veksten i antall passasjerer, og en evt. økt etterspørsel i forbindelse med tidsdifferensierte bompenger, har AKT økt produksjonen i Kristiansandsregionen.