NATOs "skitne" bomber

Overgrep har til alle tider blitt begått.