Det private supplement

Høyrepartiene foreslår et frislipp.