"Strålande ny omsetting til norsk av Odysseen"

Hvorfor fortier anmelderen den opplagte riksmålsreferansen, nemlig Peter Østbyes gjendiktning fra 1922?