En viktig kraft i stemmerettskampen

I misjonsselskapet NMS kom spørsmålet om kvinners valgbarhet og stemmerett tidlig opp.