Nok er nok!

Jeg har lenge undret meg på om det er rådmannen eller bystyret som styrer kommunens økonomi?