En sunn nasjonalisme

Likhet, trygghet og rett til utdanning er verdier mange innvandrere også setter pris på, noen enda mer enn oss andre fordi de har erfart hva det motsatte kan være.