Anstendig?

Fram mot 1960 var det arealbegrensinger på hytter i Norge, 40 kvadratmeter, etter det jeg husker.