Kunnskap i klasserommet

Vi innfører masterutdanning for alle lærerutdanninger for å løfte kunnskapsnivået i norsk skole.