Offentlig skam

Offentlige lederes fordommer og uvitenhet hindrer dem i å ansette de dyktigste folkene.