Surrogati strider imot verdiane våre

Kronprinsesse Mette-Marit ser diverre ut til å ha teke stilling i surrogati-spørsmålet.