Ytringsfrihet, javel

Jeg har fulgt med i debatten om ytringsfrihet, i tv, blant politikere og andre.