- Målet er å utslette Israel

Ledere av de fleste terroristgrupper i Midtøsten har i sine vedtekter uttalt hva det endelige målet er.