Arrogant holdning

Fylkestinget i Vest-Agder vil ikke beklage regelbruddene som ble begått ved utbyggingen av Tusenårsstedet på Lindesnes. Vi skrev tidligere i vår om de kritikkverdige forholdene, og oppslaget var basert på fylkesrevisjonens rapport og kontrollutvalgets vedtak.