UiAs handelshøyskole

Handelshøyskolen er en spennende satsing, både for UiA og landsdelen.