Tilrettelegger eller bøtelegger?

Jobben Kristiansand P-selskaps p-vakter gjør har jeg inntil nylig hatt stor respekt for.