Kommunene bør vise hjerterom

På norske asylmottak i dag venter mer enn 5000 flyktninger, som allerede har fått behandlet og innvilget sin asylsøknad, på å etablere seg og bidra i det norske samfunnet.