Splittelse i Høyre

Selv om Arvid Grundekjøn åpner for å ta fire nye år, er det ikke sikkert at han får det.